Zagrebačka burza

učitavam
Tečajevi Akademije u rujnu:

19. rujna - Odgovornost uprava, upravnih i nadzornih odbora

20. rujna - Osnove tržišta kapitala

26. rujna - Osnove fundamentalne analize

RSS Novosti
ispiši
Povijesni podaci
  • Prijavljene transakcije

  • Zbirni podaci


Odabir prikaza

Od:

Do:

Excel

  Oznaka transakcije Simbol ISIN Cijena Količina Vrijeme izvršenja Vrijeme prijave 
201906140000001 Podaci o transakciji
Identifikacijska oznaka transakcije:201906140000001
Datum i vrijeme trgovanja:2019-06-13T14:32:14Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:HRRHMFO247E7
Cijena:124,45
Valuta cijene:- - -
Označivanje cijene:PERC
Količina:50.000,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:- - -
Količina u mjernim jedinicama:- - -
Zamišljeni iznos:50.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:- - -
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2019-06-14T06:47:20Z
Transakcija koju treba poravnati:- - -
Oznake:- - -
H247E HRRHMFO247E7124,45050.000,0013.6.2019 16:32:1414.6.2019 8:47:20
201906140000002 Podaci o transakciji
Identifikacijska oznaka transakcije:201906140000002
Datum i vrijeme trgovanja:2019-06-13T14:32:58Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:HRRHMFO23BA4
Cijena:106,55
Valuta cijene:- - -
Označivanje cijene:PERC
Količina:5.000.000,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:- - -
Količina u mjernim jedinicama:- - -
Zamišljeni iznos:5.000.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:HRK
Vrsta:- - -
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2019-06-14T06:47:20Z
Transakcija koju treba poravnati:- - -
Oznake:- - -
H23BA HRRHMFO23BA4106,5505.000.000,0013.6.2019 16:32:5814.6.2019 8:47:20
201906140000003 Podaci o transakciji
Identifikacijska oznaka transakcije:201906140000003
Datum i vrijeme trgovanja:2019-06-13T14:33:14Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:HRRHMFO222E0
Cijena:100,38
Valuta cijene:- - -
Označivanje cijene:PERC
Količina:500.000,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:- - -
Količina u mjernim jedinicama:- - -
Zamišljeni iznos:500.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:- - -
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2019-06-14T06:47:20Z
Transakcija koju treba poravnati:- - -
Oznake:- - -
H222E HRRHMFO222E0100,380500.000,0013.6.2019 16:33:1414.6.2019 8:47:20
201906140000004 Podaci o transakciji
Identifikacijska oznaka transakcije:201906140000004
Datum i vrijeme trgovanja:2019-06-13T14:34:18Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:HRRHMFO23BA4
Cijena:106,55
Valuta cijene:- - -
Označivanje cijene:PERC
Količina:5.000.000,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:- - -
Količina u mjernim jedinicama:- - -
Zamišljeni iznos:5.000.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:HRK
Vrsta:- - -
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2019-06-14T06:47:20Z
Transakcija koju treba poravnati:- - -
Oznake:- - -
H23BA HRRHMFO23BA4106,5505.000.000,0013.6.2019 16:34:1814.6.2019 8:47:20
201906140000005 Podaci o transakciji
Identifikacijska oznaka transakcije:201906140000005
Datum i vrijeme trgovanja:2019-06-14T08:09:00Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:EZYB6N3T4XH0
Cijena:1,13
Valuta cijene:USD
Označivanje cijene:MONE
Količina:1,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:- - -
Količina u mjernim jedinicama:- - -
Zamišljeni iznos:80.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:- - -
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2019-06-14T08:14:08Z
Transakcija koju treba poravnati:False
Oznake:XFPH
-EZYB6N3T4XH01,1301,0014.6.2019 10:09:0014.6.2019 10:14:08
201906140000006 Podaci o transakciji
Identifikacijska oznaka transakcije:201906140000006
Datum i vrijeme trgovanja:2019-06-14T08:20:53Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:SI0031110461
Cijena:75,00
Valuta cijene:EUR
Označivanje cijene:MONE
Količina:4,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:- - -
Količina u mjernim jedinicama:- - -
Zamišljeni iznos:- - -
Valuta zamišljene vrijednosti:- - -
Vrsta:- - -
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2019-06-14T08:22:30Z
Transakcija koju treba poravnati:- - -
Oznake:TNCP
-SI003111046175,0004,0014.6.2019 10:20:5314.6.2019 10:22:30
201906140000007 Podaci o transakciji
Identifikacijska oznaka transakcije:201906140000007
Datum i vrijeme trgovanja:2019-06-14T08:01:46Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:HRRHMFO26CA5
Cijena:123,45
Valuta cijene:- - -
Označivanje cijene:PERC
Količina:1.500.000,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:- - -
Količina u mjernim jedinicama:- - -
Zamišljeni iznos:1.500.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:HRK
Vrsta:- - -
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2019-06-14T08:54:41Z
Transakcija koju treba poravnati:- - -
Oznake:- - -
H26CA HRRHMFO26CA5123,4501.500.000,0014.6.2019 10:01:4614.6.2019 10:54:41

Odabir prikaza
Ukupni promet: 16.684.804,60 Kn
Sve vrijednosnice   Dionice   Dužnički vrijednosni papiri  

Excel

 SimbolISINNajvišaNajnižaProsječnaKoličina Promet 
  H222E HRRHMFO222E0100,38 100,38100,38500.000,003.717.179,85 
  H23BA HRRHMFO23BA4106,55 106,55106,5510.000.000,0010.655.000,00 
  H247E HRRHMFO247E7124,45 124,45124,4550.000,00460.874,75 
  H26CA HRRHMFO26CA5123,45 123,45123,451.500.000,001.851.750,00