Zagrebačka burza

učitavam
Vizija. Kapital. Vrijednost. Izvrsnost
Glasovanje je zatvoreno. Dodjela nagrada bit će održana 12.12.2018. u 12h
RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 312.604.268 1.566
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 17 5.672.317.196 952.191
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 50.583.704 0
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 267.529.140 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 32.000.000.000 0
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 197.337.210 7.290
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 13.066.472 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 52.262.640 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.354.320.975 4.040
CJ Proizvodnje električne opreme 3 2.078.996.030 57.900
CL Proizvodnja transportne opreme 4 1.018.804.160 166.382
F Građevinarstvo 4 221.738.039 335.120
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 12 4.613.751.205 114.490
H Prijevoz i skladištenje 10 5.958.158.205 3.525.839
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  29 21.084.000.602 7.479.668
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 29.525.536 0
JB Telekomunikacije 2 12.808.720.876 854.390
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 19 36.164.890.198 572.187
L Poslovanje nekretninama 2 567.086.170 35.758
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 5 7.949.802.895 1.216.366
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 96.045.459 7.052
MC Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 0 0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 577.512.000 0