Zagrebačka burza

učitavam
RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 8 917.945.628 132.875
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 19 14.039.868.914 15.413.728
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 62.149.769 10.488
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 247.162.993 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 30.500.000.000 0
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 3 524.229.012 95.154
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 15.544.596 0
CG Proizvodnja proizvoda od gume i plastike te proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 1 263.279.000 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 2 88.514.992 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.820.986.512 512.277
CJ Proizvodnje električne opreme 6 2.660.050.932 3.138.403
CL Proizvodnja transportne opreme 4 1.051.664.333 500.182
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 2 76.447.403 0
F Građevinarstvo 6 918.883.347 2.634.615
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 14 5.091.611.308 1.216.481
H Prijevoz i skladištenje 10 9.988.724.038 814.715
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  30 20.730.922.302 4.200.148
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 27.423.404 0
JB Telekomunikacije 2 15.152.856.057 769.512
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 24 43.867.699.014 212.429
L Poslovanje nekretninama 2 675.844.041 65.492
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 10 10.284.293.149 1.177.613
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 2 296.121.029 27.145
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 721.890.000 0