Zagrebačka burza

učitavam
RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 272.051.257 0
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 17 6.853.516.200 1.097.998
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 61.138.878 9.346
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 277.891.226 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 31.400.000.000 40.820
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 1.133.000.800 8.320
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 37.545.000 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.468.930.969 386.145
CJ Proizvodnje električne opreme 3 2.281.491.235 26.345
CL Proizvodnja transportne opreme 4 928.186.282 142.746
F Građevinarstvo 3 157.204.939 24.274
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 11 5.113.366.217 168.335
H Prijevoz i skladištenje 10 6.324.778.122 414.374
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  26 19.930.414.687 4.240.532
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 1 15.925.245 0
JB Telekomunikacije 2 13.326.643.096 774.535
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 19 38.366.896.013 39.381
L Poslovanje nekretninama 2 630.466.389 0
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 5 8.743.857.781 23.415
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 76.099.916 5.456
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 777.420.000 0