Zagrebačka burza

učitavam
Tečajevi Akademije u lipnju:

05. lipnja - MSFI 9

06. lipnja - Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u financijskom sektoru

07. lipnja - Osnove fundamentalne analize

RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 319.068.760 69
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 17 5.423.777.822 422.754
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 44.365.444 0
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 267.529.140 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 32.600.000.000 78.240
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 223.389.374 14.044
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 13.517.040 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 52.262.640 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.480.605.354 66.175
CJ Proizvodnje električne opreme 3 2.251.970.915 60.630
CL Proizvodnja transportne opreme 4 1.199.770.327 311.046
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 1 9.266.265 0
F Građevinarstvo 4 405.290.469 39.757
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 13 4.466.913.884 265.784
H Prijevoz i skladištenje 10 8.127.625.396 168.482
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  31 23.033.178.703 321.179
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 31.171.145 0
JB Telekomunikacije 2 12.927.195.870 156.225
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 20 39.063.823.189 41.514
L Poslovanje nekretninama 1 577.093.573 3.223
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 5 8.457.248.670 701.149
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 95.431.750 0
MC Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 0 0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 583.065.000 0