Zagrebačka burza

učitavam
RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 295.424.981 119
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 17 5.706.979.257 58.160
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 54.120.263 19.628
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 267.529.140 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 31.400.000.000 0
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 192.631.121 484
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 13.066.472 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 37.545.000 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.338.759.401 4.750
CJ Proizvodnje električne opreme 3 1.951.618.640 268.000
CL Proizvodnja transportne opreme 4 1.023.173.125 386.406
F Građevinarstvo 3 225.392.029 7.576
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 12 5.090.366.919 128.530
H Prijevoz i skladištenje 10 6.072.334.726 119.113
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  28 20.769.165.434 1.487.594
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 28.463.853 413
JB Telekomunikacije 2 12.451.622.078 489.501
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 19 37.773.356.479 138.588
L Poslovanje nekretninama 2 533.728.160 67.200
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 5 8.176.875.701 608.303
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 90.215.223 1.617
MC Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 0 0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 566.406.000 0