Zagrebačka burza

učitavam
RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 322.911.840 0
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 17 5.320.993.691 91.713
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 40.367.991 0
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 267.529.140 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 34.000.000.000 29.900
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 181.841.480 6.720
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 12.390.620 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 52.262.640 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.359.933.660 186.500
CJ Proizvodnje električne opreme 3 2.269.288.245 34.900
CL Proizvodnja transportne opreme 4 1.134.906.663 25.147
F Građevinarstvo 4 339.703.007 6.447
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 13 4.340.500.091 508.995
H Prijevoz i skladištenje 10 7.196.988.599 25.435
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  30 22.253.251.985 628.660
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 31.171.145 0
JB Telekomunikacije 2 12.383.146.234 118.321
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 20 37.852.340.130 63.860
L Poslovanje nekretninama 2 597.108.379 1.790
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 5 8.012.848.843 313.596
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 98.500.295 0
MC Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 0 0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 571.959.000 0