Zagrebačka burza

učitavam
Tečajevi akademije u srpnju:
 

11.07.2017. - Osnove tržišta kapitala

RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 505.788.784 0
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 271.094.320 0
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 17 8.152.855.577 184.328
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 2 198.737.047 0
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 7 60.101.551 973
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 221.455.572 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 31.950.000.000 22.365
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 381.086.894 0
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 13.514.787 0
CG Proizvodnja proizvoda od gume i plastike te proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 1 263.279.000 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 2 70.871.816 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.653.555.687 0
CJ Proizvodnje električne opreme 5 2.264.188.718 35.237
CJ Proizvodnje električne opreme 1 37.035.180 0
CL Proizvodnja transportne opreme 4 1.111.334.996 361.946
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 1 14.826.024 0
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 1 42.708.900 0
F Građevinarstvo 6 697.244.357 70.214
F Građevinarstvo 2 49.032.000 0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 13 3.990.828.176 99.602
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 1 267.692.485 14.436
H Prijevoz i skladištenje 10 9.460.580.870 214.917
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  32 22.108.988.282 1.055.477
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 26.244.936 0
JB Telekomunikacije 2 14.937.622.142 354.785
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 21 36.094.176.808 212.081
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 2 975.398.700 0
L Poslovanje nekretninama 1 510.377.553 1.683
L Poslovanje nekretninama 1 157.530.000 20.824
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 4 8.739.329.240 2.190.022
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 6 1.491.145.474 38.597
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 174.348.590 32.531
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 43.623.000 13.100
MC Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 0 0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 644.148.000 0