Zagrebačka burza

učitavam
Tečajevi Akademije u rujnu:

19. rujna - Odgovornost uprava, upravnih i nadzornih odbora

20. rujna - Osnove tržišta kapitala

26. rujna - Osnove fundamentalne analize

RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 278.922.972 0
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 17 6.612.240.263 50.919
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 59.234.763 43.563
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 277.891.226 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 31.000.000.000 248.000
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 1.236.003.846 1.950
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 6.758.520 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 37.545.000 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.562.520.648 2.017.122
CJ Proizvodnje električne opreme 3 2.380.671.070 51.060
CL Proizvodnja transportne opreme 4 924.225.363 121.862
F Građevinarstvo 3 157.125.275 87.446
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 12 5.204.569.400 418.130
H Prijevoz i skladištenje 10 6.014.762.140 74.759
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  27 19.990.280.085 316.120
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 32.179.744 0
JB Telekomunikacije 2 13.251.086.432 2.666.630
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 19 37.284.165.933 119.162
L Poslovanje nekretninama 2 517.049.155 0
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 5 8.746.100.532 1.383.465
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 65.053.154 9.678
MC Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 0 0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 777.420.000 0