Zagrebačka burza

učitavam
Tečajevi Akademije u ožujku:
 

20. ožujka - Zaštita osobnih podataka

22. ožujka - Primjena Uredbe o zlouporabi tržišta

23. ožujka - Osnove tržišta kapitala

RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 337.605.426 0
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 17 5.067.013.280 766.034
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 2 342.857.044 0
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 45.529.181 1.568
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 266.773.836 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 32.000.000.000 187.340
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 227.979.868 624
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 11.264.200 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 50.760.840 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.575.242.734 617.657
CJ Proizvodnje električne opreme 3 2.249.852.220 184.250
CJ Proizvodnje električne opreme 1 37.984.800 0
CL Proizvodnja transportne opreme 4 1.172.803.312 349.200
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 1 11.304.843 0
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 1 39.423.600 0
F Građevinarstvo 4 461.026.012 311.748
F Građevinarstvo 2 49.032.000 0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 13 4.092.519.378 36.950
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 1 0 0
H Prijevoz i skladištenje 10 8.820.106.197 339.698
H Prijevoz i skladištenje 1 37.233.100 0
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  31 22.821.732.047 1.050.964
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 31.011.893 0
JB Telekomunikacije 2 13.495.918.568 1.564.347
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 20 38.049.914.942 57.141
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 2 962.645.000 0
L Poslovanje nekretninama 1 583.765.175 105.000
L Poslovanje nekretninama 1 140.175.000 5.460
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 5 8.028.515.925 560.572
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 6 1.403.306.136 97.463
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 104.330.530 8.069
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 32.800.500 0
MC Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 0 0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 555.300.000 0