Zagrebačka burza

učitavam
Tečajevi akademije u rujnu:
 

27.09.2017. - Odgovornost uprava i nadzornih odbora

28.09.2017. - Pripreme za MIFID II

29.09.2017. - Procjena vrijednosti

RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 528.562.944 1.850
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 271.094.320 0
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 17 7.983.887.793 460.900
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 2 197.975.682 0
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 7 59.120.184 0
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 221.455.572 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 32.500.000.000 84.500
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 275.476.612 19.253
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 13.514.787 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 2 70.871.816 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.474.067.215 105.720
CJ Proizvodnje električne opreme 5 2.241.570.556 365.745
CJ Proizvodnje električne opreme 1 36.628.471 0
CL Proizvodnja transportne opreme 4 1.086.516.095 5.805
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 1 14.826.024 0
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 1 41.066.250 0
F Građevinarstvo 6 648.706.378 156.658
F Građevinarstvo 2 49.032.000 0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 13 4.005.241.079 6.623
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 1 274.221.570 48.721
H Prijevoz i skladištenje 10 9.186.268.064 85.540
H Prijevoz i skladištenje 1 37.605.431 0
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  31 22.601.262.568 1.177.916
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 26.340.487 0
JB Telekomunikacije 2 14.836.006.827 601.631
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 21 35.014.280.477 46.017
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 2 971.527.200 10.728
L Poslovanje nekretninama 1 525.188.509 0
L Poslovanje nekretninama 1 142.978.500 4.284
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 4 8.313.392.718 915.044
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 6 1.414.490.925 21.161
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 155.882.086 58.626
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 46.620.000 0
MC Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 0 0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 623.157.660 0