Zagrebačka burza

učitavam
Vizija. Kapital. Vrijednost. Izvrsnost

Sudjelujte u izboru

Glasajte za Dionicu godine:
  
  
  
  
  
  

Dodjela nagrada: 12.12.2017. u 12:00h

Tečajevi Akademije u listopadu:
 

15.11.2017. - Financijska tržišta i korporativne akcije

21.11.2017. - Odnosi s investitorima u praksi

23.11.2017. - Poslovi usklađenosti u nebankovnim financijskim subjektima

28.11.2017. - MSFI 9

RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 459.513.301 37.691
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 271.071.109 0
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 17 5.851.953.625 582.272
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 2 197.919.524 9.664
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 7 51.567.648 540
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 221.455.572 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 33.470.000.000 193.928
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 246.386.126 2.452
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 13.514.787 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 52.563.000 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.580.778.447 206.092
CJ Proizvodnje električne opreme 5 2.256.200.824 13.009
CJ Proizvodnje električne opreme 1 35.542.920 0
CL Proizvodnja transportne opreme 4 1.126.445.094 112.937
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 1 14.826.024 0
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 1 42.708.900 0
F Građevinarstvo 5 544.422.717 200.840
F Građevinarstvo 2 49.032.000 0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 13 4.149.415.559 1.121.035
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 1 261.437.622 21.048
H Prijevoz i skladištenje 10 9.237.971.104 1.721.896
H Prijevoz i skladištenje 1 37.605.431 0
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  31 22.281.990.579 1.397.727
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 30.481.051 0
JB Telekomunikacije 2 13.883.778.144 548.333
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 20 35.760.407.748 54.961
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 2 969.044.100 4.188
L Poslovanje nekretninama 1 600.444.180 180
L Poslovanje nekretninama 1 137.505.000 10.610
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 4 8.009.463.692 340.384
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 6 1.408.775.293 74.958
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 143.908.623 20.245
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 41.958.000 0
MC Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 0 0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 616.383.000 0