Zagrebačka burza

učitavam
RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 8 1.111.052.038 313.241
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 19 10.931.589.446 24.446.490
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 55.827.322 1.077
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 213.400.886 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 26.650.000.000 10.660
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 420.780.794 54.359
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 13.517.040 0
CG Proizvodnja proizvoda od gume i plastike te proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 1 263.279.000 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 2 73.357.392 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.865.949.538 470.340
CJ Proizvodnje električne opreme 6 2.491.475.471 215.733
CL Proizvodnja transportne opreme 4 1.076.269.908 414.336
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 2 73.265.636 18.915
F Građevinarstvo 6 906.579.460 1.099.511
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 14 4.585.737.344 4.972.594
H Prijevoz i skladištenje 10 9.179.081.906 2.697.834
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  30 20.210.362.930 3.841.054
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 33.666.100 100
JB Telekomunikacije 2 14.175.436.307 6.007.281
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 24 41.070.051.351 611.504
L Poslovanje nekretninama 2 656.818.696 55.430
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 11 10.532.189.063 4.379.878
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 2 250.552.337 270.163
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 691.789.408 6.229