Zagrebačka burza

učitavam
RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 257.162.542 2.300
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 17 6.797.417.237 215.715
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 62.822.189 2.342
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 277.891.226 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 31.400.000.000 15.700
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 1.696.693.448 176.900
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.509.292.066 184.255
CJ Proizvodnje električne opreme 3 2.249.167.720 57.000
CL Proizvodnja transportne opreme 4 838.862.683 564.554
F Građevinarstvo 3 213.738.903 169.598
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 11 5.178.825.823 381.490
H Prijevoz i skladištenje 10 6.507.494.698 77.619
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  26 19.827.337.005 632.614
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 1 15.925.245 0
JB Telekomunikacije 2 13.207.682.052 2.468.332
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 18 39.483.384.950 309.622
L Poslovanje nekretninama 2 567.086.170 0
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 6 8.816.261.390 357.274
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 86.532.969 19.918
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 760.761.000 0