Zagrebačka burza

učitavam
RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 8 1.429.886.402 4.835
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 19 13.497.949.093 741.393
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 65.542.729 5.688
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 247.162.993 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 31.500.000.000 118.750
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 3 519.385.146 49.317
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 13.294.009 21.539
CG Proizvodnja proizvoda od gume i plastike te proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 1 263.279.000 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 2 88.514.992 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.668.294.126 45.581
CJ Proizvodnje električne opreme 6 2.379.329.057 265.906
CL Proizvodnja transportne opreme 4 1.012.625.426 249.470
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 3 78.223.380 0
F Građevinarstvo 6 670.015.304 76.802
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 14 5.057.578.179 1.175.080
H Prijevoz i skladištenje 10 10.505.148.211 190.416
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  30 19.473.059.741 4.006.116
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 28.357.685 0
JB Telekomunikacije 2 14.396.913.047 307.240
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 25 40.838.501.743 982.170
L Poslovanje nekretninama 2 641.553.366 32.859
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 11 10.962.168.421 8.702.693
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 2 184.874.705 27.298
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 721.890.000 0