Zagrebačka burza

učitavam
RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 312.604.268 0
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 17 5.836.493.924 225.565
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 40.367.991 4.325
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 267.529.140 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 31.600.000.000 41.080
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 195.690.778 2.820
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 9.011.360 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 52.262.640 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.414.694.240 1.309.520
CJ Proizvodnje električne opreme 3 2.234.551.730 0
CL Proizvodnja transportne opreme 4 1.101.985.000 62.485
F Građevinarstvo 4 290.801.281 69.005
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 12 4.602.761.186 44.060
H Prijevoz i skladištenje 10 6.075.914.138 74.779
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  30 21.606.186.649 1.730.081
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 30.481.051 0
JB Telekomunikacije 2 12.851.639.206 268.065
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 20 37.951.514.124 26.570
L Poslovanje nekretninama 2 577.093.573 0
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 5 8.099.336.377 689.993
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 114.763.583 0
MC Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 0 0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 594.171.000 0