Zagrebačka burza

učitavam
RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 278.198.758 0
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 17 5.718.981.479 397.232
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 56.227.764 7.842
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 267.529.140 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 32.400.000.000 102.480
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 173.285.237 13.908
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 9.101.474 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 37.545.000 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.498.894.162 155.160
CJ Proizvodnje električne opreme 3 2.147.202.010 77.500
CL Proizvodnja transportne opreme 4 872.082.696 283.767
F Građevinarstvo 3 206.531.363 96.868
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 12 5.019.306.009 254.090
H Prijevoz i skladištenje 10 6.036.995.253 200.342
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  27 18.999.789.438 1.788.281
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 28.410.769 0
JB Telekomunikacije 2 13.472.770.866 2.368.441
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 19 40.378.673.493 251.086
L Poslovanje nekretninama 2 550.407.165 0
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 5 8.456.387.805 236.826
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 76.713.625 23.695
MC Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 0 0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 777.420.000 0