Zagrebačka burza

učitavam
Tečajevi Akademije u rujnu:

19. rujna - Odgovornost uprava, upravnih i nadzornih odbora

20. rujna - Osnove tržišta kapitala

26. rujna - Osnove fundamentalne analize

RSS Novosti
ispiši
Sektor 'Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo'
Simbol Izdavatelj Djelatnost Tržišna kapitalizacija (kn) % udjel TK Promet (kn) % udjel prometa
AGMM Agromeđimurje dioničko društvo Čakovec 11.217.000 4,02 0 0,00
BLJE BELJE dioničko društvo za privređivanje u poljodjelstvu, prerađivačkoj industriji i prometu roba, Darda 19.717.169 7,07 0 0,00
KOKA KOKA peradarsko prehrambena industrija dioničko društvo 73.160.820 26,23 0 0,00
KTJV Kutjevo dioničko društvo za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda A 0111 164.921.155 59,13 835 100,00
PIVK PIK-VINKOVCI dioničko društvo za poljoprivrednu proizvodnju, prehrambenu industriju i promet 3.172.250 1,14 0 0,00
VPIK VUKOVARSKI POLJOPRIVREDNO INDUSTRIJSKI KOMBINAT d.d. A 0111 6.734.578 2,41 0 0,00