Zagrebačka burza

učitavam
RSS Novosti
ispiši
Sektor 'Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja'
Simbol Izdavatelj Djelatnost Tržišna kapitalizacija (kn) % udjel TK Promet (kn) % udjel prometa
BPBA-R-A J&T banka d.d. K 6419 11.562.608 0,03 0 0,00
BRIN-R-A Zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom Breza dioničko društvo K 6612 13.409.000 0,04 0 0,00
CROS-P-A Croatia osiguranje d.d. K 6512 49.000.000 0,14 0 0,00
CROS-R-A Croatia osiguranje d.d. K 6512 2.315.208.500 6,60 0 0,00
EHOS-R-A EUROHERC osiguranje d.d. K 6512 915.030.000 2,61 0 0,00
FMPS-R-A Proprius d.d.. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine K 6499 24.038.064 0,07 0 0,00
HPB-R-A Hrvatska poštanska banka. dioničko društvo K 6419 1.113.543.750 3,17 0 0,00
IKBA-R-A Istarska kreditna banka Umag dioničko društvo K 6419 168.718.520 0,48 0 0,00
JDOS-R-A Jadransko osiguranje d.d. K 6512 420.125.000 1,20 0 0,00
KABA-P-A Karlovačka banka dioničko društvo K 6419 779.003 0,00 0 0,00
KABA-R-A Karlovačka banka dioničko društvo K 6419 7.969.398 0,02 0 0,00
KBZ-R-A Kreditna banka Zagreb dioničko društvo K 6419 155.020.240 0,44 0 0,00
LULG-R-A LUX ULAGANJA d.d. K 6420 56.817.600 0,16 0 0,00
NVBA-R-A Nava banka d.d. u stečaju K 6419 3.842.829 0,01 0 0,00
PBZ-R-A Privredna banka Zagreb - dioničko društvo K 6419 14.306.267.498 40,79 3.750 11,34
PDBA-R-A Podravska banka dioničko društvo K 6419 187.918.469 0,54 0 0,00
QUNE-R-A Quaestus nekretnine d.d. u likvidaciji K 6430 18.472.242 0,05 0 0,00
SLPF-R-A SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo K 6499 176.891.655 0,50 0 0,00
SNBA-R-A Slatinska banka d.d. K 6419 33.919.257 0,10 0 0,00
TRFM-R-A Terra Firma d.d. K 6499 3.600.000 0,01 0 0,00
TRMD-R-A Terra Mediterranea d.d. K 6499 4.619.940 0,01 0 0,00
ZABA-R-A Zagrebačka banka dioničko društvo K 6419 15.012.942.850 42,81 29.314 88,66
ZB-R-A Zagrebačka burza d.d. K 6611 72.780.490 0,21 0 0,00