Zagrebačka burza

učitavam
RSS Novosti
ispiši
Financijski izvještaji
 
 
Odaberite traženu dionicu

Lista najnovijih izvještaja:
Stranica: od 406  
18.10.2018 13:29   
Zagrebačka burza d.d. - Treći kvartal 3Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018. godina XLS
18.10.2018 13:28   
Zagrebačka burza d.d. - Treći kvartal 3Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018. godina PDF
18.10.2018 13:27   
Zagrebačka burza d.d. - Treći kvartal 3Q., nerevidirano, konsolidirano, 2018. godina XLS
18.10.2018 13:26   
Zagrebačka burza d.d. - Treći kvartal 3Q., nerevidirano, konsolidirano, 2018. godina PDF
11.10.2018 17:59   
TISAK d.d. - Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, konsolidirano, 2018. godina PDF
11.10.2018 17:59   
TISAK d.d. - Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, konsolidirano, 2018. godina XLS
11.10.2018 17:58   
TISAK d.d. - Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018. godina PDF
11.10.2018 17:58   
TISAK d.d. - Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018. godina XLS
30.09.2018 19:14   
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - Polugodišnji izvještaj 1H., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018. godina PDF
30.09.2018 19:14   
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - Polugodišnji izvještaj 1H., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018. godina XLS
30.09.2018 19:12   
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - Polugodišnji izvještaj 1H., nerevidirano, konsolidirano, 2018. godina XLS
30.09.2018 19:10   
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - Polugodišnji izvještaj 1H., nerevidirano, konsolidirano, 2018. godina PDF
25.09.2018 17:10   
LANIŠTE d.o.o. - Polugodišnji izvještaj 1H., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018. godina XLS
25.09.2018 17:07   
LANIŠTE d.o.o. - Polugodišnji izvještaj 1H., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018. godina PDF
21.09.2018 16:35   
TISAK d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, konsolidirano, 2017. godina PDF
21.09.2018 16:35   
TISAK d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, konsolidirano, 2017. godina XLS
21.09.2018 16:34   
TISAK d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2017. godina PDF
21.09.2018 16:34   
TISAK d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2017. godina XLS
21.09.2018 16:33   
TISAK d.d. - Četvrti kvartal 4Q., nerevidirano, konsolidirano, 2017. godina PDF
21.09.2018 16:32   
TISAK d.d. - Četvrti kvartal 4Q., nerevidirano, konsolidirano, 2017. godina XLS
21.09.2018 16:32   
TISAK d.d. - Četvrti kvartal 4Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2017. godina PDF
21.09.2018 16:31   
TISAK d.d. - Četvrti kvartal 4Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2017. godina XLS
07.09.2018 15:38   
HP d.d. - Polugodišnji izvještaj 1H., nerevidirano, konsolidirano, 2018. godina PDF
07.09.2018 15:37   
HP d.d. - Polugodišnji izvještaj 1H., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018. godina PDF
07.09.2018 15:31   
HP d.d. - Polugodišnji izvještaj 1H., nerevidirano, konsolidirano, 2018. godina XLS
07.09.2018 15:28   
HP d.d. - Polugodišnji izvještaj 1H., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018. godina XLS
06.09.2018 15:20   
JGL d. d. - Polugodišnji izvještaj 1H., nerevidirano, konsolidirano, 2018. godina (ISPRAVAK) PDF
06.09.2018 15:18   
JGL d. d. - Polugodišnji izvještaj 1H., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018. godina (ISPRAVAK) PDF
03.09.2018 17:30   
LEDO d.d. - Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, konsolidirano, 2018. godina XLS
03.09.2018 17:21   
LEDO d.d. - Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, konsolidirano, 2018. godina PDF
03.09.2018 17:19   
LEDO d.d. - Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018. godina XLS
03.09.2018 17:19   
LEDO d.d. - Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018. godina PDF
03.09.2018 16:58   
ZVIJEZDA d.d. - Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, konsolidirano, 2018. godina PDF
03.09.2018 16:57   
ZVIJEZDA d.d. - Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, konsolidirano, 2018. godina XLS
03.09.2018 16:56   
ZVIJEZDA d.d. - Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018. godina PDF
03.09.2018 16:56   
ZVIJEZDA d.d. - Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018. godina XLS
03.09.2018 16:24   
PIK-VINKOVCI d.d. - Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, konsolidirano, 2018. godina PDF
03.09.2018 16:23   
PIK-VINKOVCI d.d. - Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, konsolidirano, 2018. godina XLS
03.09.2018 16:22   
PIK-VINKOVCI d.d. - Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018. godina PDF
03.09.2018 16:22   
PIK-VINKOVCI d.d. - Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018. godina XLS
03.09.2018 16:16   
VUPIK d.d. - Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, konsolidirano, 2018. godina PDF
03.09.2018 16:16   
VUPIK d.d. - Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, konsolidirano, 2018. godina XLS
03.09.2018 16:15   
VUPIK d.d. - Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018. godina PDF
03.09.2018 16:10   
JAMNICA d.d. - Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, konsolidirano, 2018. godina PDF
03.09.2018 16:10   
JAMNICA d.d. - Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, konsolidirano, 2018. godina XLS
03.09.2018 16:09   
JAMNICA d.d. - Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018. godina PDF
03.09.2018 16:09   
JAMNICA d.d. - Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018. godina XLS
03.09.2018 16:05   
VUPIK d.d. - Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018. godina XLS
03.09.2018 15:54   
BELJE d.d. Darda - Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, konsolidirano, 2018. godina XLS
03.09.2018 15:54   
BELJE d.d. Darda - Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, konsolidirano, 2018. godina PDF