Zagrebačka burza

učitavam
Tečajevi Akademije u rujnu:

19. rujna - Odgovornost uprava, upravnih i nadzornih odbora

20. rujna - Osnove tržišta kapitala

26. rujna - Osnove fundamentalne analize

RSS Novosti
ispiši
Financijski izvještaji
 
 
Odaberite traženu dionicu

Lista najnovijih izvještaja:
Stranica: od 437  
17.06.2019 14:29   
HP d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, konsolidirano, 2018. godina PDF
17.06.2019 14:28   
HP d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, konsolidirano, 2018. godina XLSX
17.06.2019 14:27   
HP d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2018. godina PDF
17.06.2019 14:26   
HP d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2018. godina XLSX
11.06.2019 14:41   
INSTITUT IGH, d.d. - Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, konsolidirano, 2019. godina XLSX
11.06.2019 14:40   
INSTITUT IGH, d.d. - Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, konsolidirano, 2019. godina PDF
11.06.2019 14:39   
INSTITUT IGH, d.d. - Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2019. godina XLSX
11.06.2019 14:38   
INSTITUT IGH, d.d. - Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2019. godina PDF
11.06.2019 13:44   
INSTITUT IGH, d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, konsolidirano, 2018. godina XLSX
11.06.2019 13:43   
INSTITUT IGH, d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, konsolidirano, 2018. godina PDF
11.06.2019 13:40   
INSTITUT IGH, d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2018. godina XLSX
11.06.2019 13:36   
INSTITUT IGH, d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2018. godina PDF
10.06.2019 16:02   
LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2019. godina (ISPRAVAK) XLS
10.06.2019 16:01   
LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2019. godina (ISPRAVAK) PDF
10.06.2019 16:00   
LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, konsolidirano, 2019. godina (ISPRAVAK) PDF
10.06.2019 11:20   
LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. - Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, konsolidirano, 2019. godina XLSX
04.06.2019 14:37   
TERMES GRUPA d.d. - Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, konsolidirano, 2019. godina (ISPRAVAK) PDF
04.06.2019 14:36   
TERMES GRUPA d.d. - Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, konsolidirano, 2019. godina (ISPRAVAK) XLSX
04.06.2019 14:35   
TERMES GRUPA d.d. - Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2019. godina (ISPRAVAK) PDF
04.06.2019 14:35   
TERMES GRUPA d.d. - Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2019. godina (ISPRAVAK) XLSX
04.06.2019 14:34   
TERMES GRUPA d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, konsolidirano, 2018. godina (ISPRAVAK) XLSX
04.06.2019 14:31   
TERMES GRUPA d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, konsolidirano, 2018. godina (ISPRAVAK) PDF
04.06.2019 14:29   
TERMES GRUPA d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2018. godina (ISPRAVAK) PDF
04.06.2019 14:28   
TERMES GRUPA d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2018. godina (ISPRAVAK) XLSX
03.06.2019 11:25   
Granolio d.d. - Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, konsolidirano, 2019. godina PDF
31.05.2019 16:35   
MARASKA d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2018. godina PDF
31.05.2019 16:34   
MARASKA d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2018. godina XLSX
30.05.2019 09:24   
SOLARIS d.d. - Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, konsolidirano, 2019. godina XLSX
30.05.2019 09:22   
SOLARIS d.d. - Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, konsolidirano, 2019. godina PDF
30.05.2019 09:12   
SOLARIS d.d. - Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2019. godina XLSX
30.05.2019 09:10   
SOLARIS d.d. - Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2019. godina PDF
29.05.2019 11:03   
SOLARIS d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, konsolidirano, 2018. godina (ISPRAVAK) PDF
29.05.2019 11:02   
SOLARIS d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2018. godina (ISPRAVAK) PDF
29.05.2019 11:01   
SOLARIS d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, konsolidirano, 2018. godina (ISPRAVAK) XLS
29.05.2019 11:00   
SOLARIS d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2018. godina (ISPRAVAK) XLS
24.05.2019 13:17   
BRIONKA d.d. - Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, konsolidirano, 2019. godina PDF
24.05.2019 13:17   
BRIONKA d.d. - Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, konsolidirano, 2019. godina XLS
24.05.2019 13:16   
BRIONKA d.d. - Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2019. godina PDF
24.05.2019 13:16   
BRIONKA d.d. - Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2019. godina XLS
23.05.2019 08:10   
Saponia d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2018. godina PDF
23.05.2019 08:09   
Saponia d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2018. godina XLSX
16.05.2019 10:52   
KOESTLIN d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2018. godina PDF
16.05.2019 10:52   
KOESTLIN d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2018. godina XLSX
14.05.2019 15:14   
JADROPLOV d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, konsolidirano, 2018. godina PDF
14.05.2019 12:02   
TERRA MEDITERRANEA d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2018. godina (ISPRAVAK) PDF
14.05.2019 12:01   
TERRA MEDITERRANEA d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2018. godina (ISPRAVAK) XLS
14.05.2019 12:00   
TERRA MEDITERRANEA d.d. - Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2019. godina (ISPRAVAK) PDF
14.05.2019 11:59   
TERRA MEDITERRANEA d.d. - Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2019. godina (ISPRAVAK) XLS
13.05.2019 11:07   
ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. - Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2019. godina (ISPRAVAK) XLS
13.05.2019 11:07   
ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. - Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, konsolidirano, 2019. godina (ISPRAVAK) XLS