Zagrebačka burza

učitavam
Tečajevi akademije u srpnju:
 

11.07.2017. - Osnove tržišta kapitala

RSS Novosti
ispiši
O trgovanju
 
Trgovinski sustav NASDAQ X-Stream služi za:
 • sklapanje transakcija unutar knjige ponuda u dva modaliteta: modalitetu redovite trgovine i modalitetu dražbe),
 • sklapanje transakcija izvan knjige ponuda (sklapanje blok transakcija, održavanje javnih dražbi) i
 • objavu podataka o transakcijama sklopljenim izvan uređenog tržišta ili MTP-a (OTC transakcije).

MODALITET REDOVITE TRGOVINE

U modalitetu redovite trgovine omogućeno je trgovanje unutar knjige ponuda putem trgovinskog sustava svakog radnog dana na koji se trguje (trgovinski dan) u razdoblju između 9:00 i 16:30 sati. Iznimno, ako bi se za pojedini instrument pokrenuo mehanizam dražbe uravnoteženja, vrijeme trgovine samo za taj Instrument produžuje se do završetka dražbe uravnoteženja.

Modalitet redovite trgovine sastoji se od sljedećih faza:
 • predotvaranje
 • kontinuirana trgovina (s dražbama uravnoteženja)

1. Predotvaranje

Predotvaranje trgovine odvija se svakog trgovinskog dana u razdoblju između 9:00 i 9:15 sati, produženo za trajanje varijabilnog završetka koji može iznositi najviše 5 minuta. Svrha predotvaranja je ustanovljavanje što realnije i reprezentativnije (prve) cijene određenog Instrumenta u trgovinskom danu. Tijekom predotvaranja članovi unose ponude u trgovinski sustav, ali ne dolazi do sklapanja transakcija. Transakcije se sklapaju na kraju postupka predotvaranja po jedinstvenoj cijeni, tzv. cijeni otvaranja. Izračun cijene otvaranja odvija se u tri koraka:
 • određivanje maksimalne količine
 • određivanje minimalnog iznosa preostale količine
 • izračun prosječne cijene

2. Kontinuirana trgovina

Kontinuirana trgovina odvija se svakog trgovinskog dana u razdoblju od završetka predotvaranja do 16:30 sati. Iznimno, ako bi se za pojedini instrument pokrenuo mehanizam dražbe uravnoteženja, vrijeme trgovine samo za taj instrument bit će produženo do završetka dražbe uravnoteženja.

Ponude koje nisu izvršene tijekom predotvaranja, ostaju u trgovinskom sustavu. Nakon otvaranja nastavlja se kontinuirana trgovina tijekom koje članovi neprestano mogu davati ili unositi ponude odnosno povlačiti ili mijenjati postojeće ponude. Tijekom kontinuirane trgovine, trgovinski sustav neprekidno uspoređuje unesene ponude i, kada je to moguće, automatski spaja ponude u transakcije, sukladno njihovu redoslijedu u knjizi ponuda.


MODALITET DRAŽBE

Trgovina u modalitetu dražbe odvija se svakog trgovinskog dana u vremenu od 11 do 13 sati, produženo za trajanje varijabilnog završetka koji može iznositi najviše 5 minuta. Iznimno, ako bi se za pojedini instrument pokrenuo mehanizam dražbe uravnoteženja, vrijeme trgovine samo za taj instrument bit će produženo do završetka dražbe uravnoteženja.

U modalitetu dražbe transakcije se sklapaju putem postupka istovjetnoga postupku predotvaranja.

U modalitetu dražbe trguje se manje likvidnim dionicama. Razvrstavanje dionica za trgovanje u modalitetu dražbe Burza obavlja svaka 3 (tri) mjeseca na temelju kriterija likvidnosti koji uključuju prosječan dnevni promet i prosječan broj transakcija sklopljenih unutar knjige ponuda, a lista dionica kojima će se trgovati u modalitetu dražbe objavljuje se svakoga prvog petka u tromjesečju.
 

DRAŽBA URAVNOTEŽENJA

Dražba uravnoteženja pokrenut će se ako se u trgovinski sustav unese ponuda čijim bi izvršenjem došlo do sklapanja jedne ili više transakcija koje bi premašile dozvoljeni limit promjene cijene. Dražba uravnoteženja ima iste karakteristike kao i predotvaranje, te je tijekom nje moguće unositi, mijenjati i povlačiti ponude, a do sklapanja transakcija dolazi na kraju dražbe kada se zatvore transakcije po jedinstvenoj, teoretskoj cijeni dražbe.

Mehanizam dražbi uravnoteženja primjenjuje se u trgovini dionicama i strukturiranim proizvodima.

Trajanje dražbe uravnoteženja iznosi za:
 • dionice - najviše 13 (trinaest) minuta: 8 (osam) minuta, produženo za trajanje varijabilnog završetka koji može trajati najviše 5 (pet) minuta
 • strukturirane proizvode - najviše 45 (četrdesetpet) sekunda: 30 (trideset) sekunda, produženo za trajanje varijabilnog završetka koji može trajati najviše 15 (petnaest) sekunda

1. Dražba uravnoteženja tijekom predotvaranja

U predotvaranju, referentna cijena u odnosu na koju se prati postotak promjene cijene tijekom predotvaranja je zaključna cijena prethodnog trgovinskog dana (prosječna cijena ponderirana količinom svih transakcija sklopljenih unutar knjige ponuda). Ako teoretska cijena otvaranja u trenutku otvaranja premašuje dozvoljeni limit promjene cijene, automatski će se pokrenuti dražba uravnoteženja.
 
2. Dražba uravnoteženja tijekom kontinuirane trgovine

Referentna cijena u odnosu na koju se prati promjena cijene u kontinuiranoj trgovini je zaključna cijena prethodnog trgovinskog dana (prosječna cijena ponderirana količinom svih transakcija sklopljenih unutar knjige ponuda). Referentna cijena može se mijenjati tijekom trgovinskog dana kao posljedica dražbi uravnoteženja. Po isteku dražbe uravnoteženja nova referentna cijena u odnosu na koju se prati postotak promjene cijene je cijena postignuta u okviru dražbe uravnoteženja.


VRSTE PONUDA

Ponude mogu biti:
 • ponude na kupnju i
 • ponude na prodaju.

S obzirom na način određivanja cijene ponuda može biti:
 • Sa zadanom cijenom (eng. limit order) – ponuda u kojoj je cijena određena. Ponuda se izvršava po cijeni određenoj u ponudi ili boljoj cijeni.
 • Po tržišnoj cijeni (eng. market order) – ponuda u kojoj cijena nije određena. Ponuda se izvršava prema trenutno najpovoljnijoj cijeni unutar knjige ponuda. Ponude zadane po tržišnoj cijeni isključivo imaju vremensko ograničenje važenja „Trenutačno”.

Obzirom na vremensko ograničenje važenja ponuda može biti:
 • Dnevna (eng. day order) – ako ne bude izvršena, ponuda važi do kraja trgovinskog dana u kojem je zadana.
 • Do datuma (eng. good until date) – ako ne bude izvršena, ponuda važi do kraja zadanog datuma.
 • Do vremena (eng. good until time) – ako ne bude izvršena, ponuda važi do zadanog vremena u zadanom datumu.
 • Do opoziva (eng. good until cancelled) – ako ne bude izvršena, ponuda važi do opoziva.
 • Trenutačna (eng. immediate) – ponuda se briše ako se ne izvrši odmah u trenutku izlaganja na trgovinskom sustavu.

Ponuda s minimalnom količinom izvršenja (eng. min fill quantity) – ponuda u kojoj je određena najmanja količina koja se mora izvršiti odjednom. Ponuda se neće izvršiti dok ne bude moguće izvršiti barem minimalnu količinu izvršenja određenu u ponudi. Nakon izvršenja minimalne količine, ponuda se izvršava bez ograničenja.


Trenutačne ponude postavljanjem minimalne količine izvršenja dodatno se dijele na:
 • Ponude „ispuni ili povuci“ - FoK (eng. Fill or Kill) – minimalna količina izvršenja postavlja se na količinu određenu u Ponudi. Ponuda se izvršava odmah u cjelokupnoj količini, ako je to moguće, a u protivnom se cijela Ponuda povlači.
 • Ponude „ispuni i povuci“ - FaK (eng. Fill and Kill) – minimalna količina izvršenja postavlja se na 0 (bez ograničenja). Ponuda se izvršava odmah u količini koja je moguća, a neispunjena se količina briše.

Ponuda sa skrivenom količinom vrijednosnih papira (eng. iceberg order) – ponuda koja sadrži dva parametra vezana uz količinu vrijednosnih papira:
 • vidljivu količinu vrijednosnih papira – količinu koja je vidljiva drugim sudionicima koji imaju uvid u knjigu ponuda,
 • ukupnu količinu vrijednosnih papira – količinu koja nije vidljiva drugim sudionicima koji imaju uvid u knjigu ponuda.

Prilikom davanja ponude sa skrivenom količinom vrijednosnih papira, vidljiva količina mora iznositi najmanje 10% od ukupne količine navedene u ponudi.
Prilikom djelomičnog izvršenja ponude sa skrivenom količinom vrijednosnih papira, Trgovinski sustav smanjuje vidljivu količinu, a kada se vidljiva količina iscrpi (padne na 0), automatski se nadomješta do punog vidljivog ili raspoloživog iznosa iz ukupne količine.
Svaki puta kada se iscrpljena vidljiva količina nadomjesti iz ukupne količine, ponudi se dodjeljuje nova vremenska oznaka.


JAVNA DRAŽBA

Javna dražba je postupak koji se odvija putem trgovinskog sustava u kojemu ponuditelj pod unaprijed određenim uvjetima daje ponudu na sklapanje ugovora kojim stječe, daje ili prenosi vlasništvo ili neko drugo pravo nad predmetom ili predmetima dražbe, a sudionici dražbe se, sukladno pravilima dražbe, međusobno nadmeću za prihvaćanje te ponude.

Tijekom nadmetanja članovi koji zastupaju potencijalne kupce: mogu unositi ponude za kupnju i to:

Za dražbu s fiksnim završetkom:   u vremenu od 11:00 do 12:00 sati.
Za dražbu s varijabilnim završetkom:   u vremenu od 11 sati do završetka dražbe, pri čemu trenutak završetka dražbe određuje samostalno trgovinski sustav u vremenskom razdoblju između 12:00 i 12:15 sati, bez sudjelovanja ili utjecaja djelatnika burze, koristeći generator slučajnih brojeva.

Ponudu na prodaju unosi Burza nakon isteka vremena određenoga za unos ponuda na kupnju, a najkasnije do 13:00 sati.

Najbolju ponudu odabire trgovinski sustav Burze na način da se ponuda na prodaju zatvori sa najpovoljnijom ponudom na kupnju.


BLOK TRANSAKCIJE

Blok-transakcija sklapa se izmjenom poruka putem trgovinskog sustava. Minimalnu veličinu i druge parametre blok-transakcije za određene financijske instrumente određuje Burza i objavljuje na svojim internetskim stranicama.


TRANSAKCIJE IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA ILI MTP-a (OTC TRANSAKCIJE)

Transakcije sklopljene  izvan uređenog tržišta ili MTP-a koje ispunjavaju uvjete propisane zakonom i podzakonskim aktima prijavljuju se Burzi u svrhu objave javnosti..


 
Top 5 po prometuTop 5 najboljihTop 5 najlošijih
ARNT-R-A774,08 473,01
HT-R-A641,79 176,30
RIVP-R-A255,30 44,00
PLAG-R-A219,33 6.270,00
HUPZ-R-A217,28 2.851,00
INA-R-A130,00 3.250,00
AUHR-R-A119,79 704,55
JDGT-R-A83,67 1.020,02
ERNT-R-A81,02 1.227,21
ZABA-R-A64,94 47,00
CROBEX
 
 
 

Pad: 12 Neutralni: 6 Rast: 3Pregled trgovine za Uređeno tržište
Kratki izvještaj za 27.6.2017
Sveukupni promet3.140.753 Kn
Redovni promet3.140.753 Kn
Dionice 3.140.753 Kn
Obveznice 0 Kn
Strukturirani 0 Kn
Blok promet0 Kn
OTC promet19.642.522 Kn

CROBEX®-0,35%1.870,98
CROBEX10®-0,29%1.116,17
CROBEXplus®-0,50%1.146,57
CROBEXtr®-0,35%1.165,83

više

CE Enter logo