Zagrebačka burza

učitavam
Tečajevi Akademije u rujnu:

19. rujna - Odgovornost uprava, upravnih i nadzornih odbora

20. rujna - Osnove tržišta kapitala

26. rujna - Osnove fundamentalne analize

RSS Novosti
ispiši
Sektor 'Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane '
Simbol Izdavatelj Djelatnost Tržišna kapitalizacija (kn) % udjel TK Promet (kn) % udjel prometa
ARNT Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo I 5510 1.856.597.002 9,29 25.958 8,21
HBRL HOTELI BRELA dioničko društvo 198.087.546 0,99 0 0,00
HHLD HOTELI HALUDOVO MALINSKA dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam 32.198.724 0,16 4.500 1,42
HIMR IMPERIAL hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam d.d. 483.249.800 2,42 0 0,00
HJDR HOTELI JADRAN dioničko društvo za hotelijerstvo 15.103.215 0,08 0 0,00
HMAM HOTELI MAKARSKA, dioničko društvo I 5510 279.867.500 1,40 0 0,00
HMST HOTELI MAESTRAL dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam 220.728.160 1,10 0 0,00
HPDG MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA dioničko društvo 73.727.500 0,37 0 0,00
HTCP HOTELI TUČEPI, dioničko društvo 247.786.400 1,24 0 0,00
HTPK HTP KORČULA - dioničko društvo za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga 193.806.217 0,97 2.905 0,92
HTPO HTP OREBIĆ - dioničko društvo za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga 47.582.000 0,24 0 0,00
HVDC HOTELI VODICE dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam 42.191.119 0,21 0 0,00
HZLA HOTELI ZLATNI RAT dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam 72.551.900 0,36 0 0,00
HZVG HOTELI ŽIVOGOŠĆE, dioničko društvo 6.055.200 0,03 0 0,00
ILRA ILIRIJA, dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam I 5510 456.149.232 2,28 0 0,00
JLSA JELSA dioničko društvo za hotelijerstvo I 5510 49.708.501 0,25 0 0,00
LRH LIBURNIA RIVIERA HOTELI Dioničko društvo 1.150.035.800 5,75 11.120 3,52
LRHC FTB TURIZAM dioničko društvo 447.908.680 2,24 1.480 0,47
MAIS MAISTRA dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam I 5510 3.348.967.734 16,75 12.240 3,87
OLVD OLYMPIA VODICE dioničko društvo za ugostiteljstvo, turizam i turistička agencija 31.408.662 0,16 0 0,00
PLAG2 PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam I 5510 0 0,00 0 0,00
PLAG PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam I 5510 3.560.390.640 17,81 34.020 10,76
PLCH PALACE HOTEL ZAGREB. d.d. 22.810.680 0,11 0 0,00
RIVP Valamar Riviera dioničko društvo za turizam I 5510 5.028.498.926 25,15 118.737 37,56
SLRS SOLARIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam 303.917.748 1,52 56.580 17,90
SUKC SUNCE KONCERN d.d. za turizam i ugostiteljstvo I 5510 977.412.400 4,89 0 0,00
TUHO TURISTHOTEL dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam 843.538.800 4,22 48.580 15,37