Zagrebačka burza

učitavam
RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 272.051.257 0
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 17 6.863.895.223 338.688
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 63.137.604 5.468
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 277.891.226 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 31.400.000.000 40.820
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 1.131.449.314 53.931
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 37.545.000 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.509.142.394 77.780
CJ Proizvodnje električne opreme 3 2.322.389.795 32.895
CL Proizvodnja transportne opreme 4 892.841.160 280.684
F Građevinarstvo 3 179.096.965 323.362
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 11 5.161.709.217 7.540
H Prijevoz i skladištenje 10 6.468.573.664 346.808
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  26 19.921.353.824 487.194
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 1 15.925.245 0
JB Telekomunikacije 2 13.449.148.192 383.769
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 19 38.879.591.099 795.877
L Poslovanje nekretninama 2 600.444.180 6.840
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 5 8.773.962.085 78.533
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 85.919.260 249.484
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 777.420.000 0