Zagrebačka burza

učitavam
RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 278.922.972 0
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 17 6.228.194.690 2.085.728
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 55.707.035 3.735
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 277.891.226 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 31.000.000.000 6.200
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 994.111.920 1.061
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 6.758.520 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 37.545.000 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.564.690.886 318.945
CJ Proizvodnje električne opreme 3 2.410.435.610 78.100
CL Proizvodnja transportne opreme 4 896.685.674 473.966
F Građevinarstvo 3 167.853.781 83.382
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 12 5.057.173.100 203.980
H Prijevoz i skladištenje 10 6.024.977.482 6.548
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  27 19.964.102.231 990.043
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 30.056.378 0
JB Telekomunikacije 2 12.609.679.732 377.759
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 19 37.297.398.267 421.550
L Poslovanje nekretninama 2 533.728.160 0
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 5 8.550.205.399 244.737
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 71.190.244 0
MC Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 0 0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 777.420.000 0